Stratēģiskā vīzija

Latvijas Volejbola federācijas (LVF) Stratēģiskā vīzija.

PROJEKTS
Apstiprināts 2017. gada 17. augustā LVF Biedru kopsapulcē

Latvijas Volejbola federācijas (LVF) Stratēģiskā vīzija.
Darbības programma – 2017. – 2021. gadam.

Vispārīgie mērķi:
1. Izstrādāt un apstiprināt īstermiņa un ilgtermiņa volejbola stratēģiju, LVF darbības programmu, nosakot Valdei (Padomei) un birojam uzdevumus stratēģijas īstenošanai.
2. Mūsdienīgs un efektīvs korporatīvas vadības modelis, iesaistot plašu speciālistu loku:
a. Reģionu (pašvaldību) pārstāvji Valdē (Padomē), ar volejbola dzīvi saistīti cilvēki – komisijās;
b. LVF darbības modeļa pārveide no kontrolējošas uz koordinējošu organizāciju, paredzot iespējas nodot atsevišķas funkcijas “ārpakalpojumā” (sacensību organizācija, neatkārīgas Tiesnešu biedrības izveide);
c. Precizēts tiesību un pienākumu sadalījums starp Valdi (Padomi), Komisijām un LVF biroju.
3. Sadarbības veicināšana starp klubiem, augstskolām, valsts un pašvaldību iestādēm un atbalstītājiem.
4. Skaidri spēles noteikumi visās ar volejbolu saistītās jomās (izlases, jaunatnes, pludmales volejbols). LVF jāuzņemas atbildība par sadarbības veicināšanu.
5. Valsts un reģionālo internātu izveidošanas veicināšana gan klasiskajā, gan pludmales volejbolā.
6. Klasiskā volejbola izlašu attīstības (izlases – sporta veida seja) programma, mērķi un uzdevumi 2 – 4 gadu periodā.
7. Nacionālo sacensību atpazīstamības un prestiža veidošana.
8. Pludmales volejbola izlases izveidošana ar mērķiem un uzdevumiem 2 – 4 gadu ciklā.
9. Finanšu caurskatāmība – sacensību, izlašu un pludmales volejbola finansējuma skaidra nodalīšana un pārredzamība.
10. Meklēt risinājumus volejbola treneru izglītības un spēlētāju attīstības jautājumos (kursi, modernas statistikas un analīzes sistēma).
Sportiskie mērķi (līdz 2021. gadam):
1. Latvijas vīriešu izlases iekļūšana Eiropas čempionāta finālturnīrā.
2. Divi Latvijas pludmales volejbola vīriešu pāri un viens sieviešu pāris Tokijā.
3. Latvijas sieviešu un vīriešu izlašu regulāra spēļu aizvadīšana Latvijā.
4. Veicināt vismaz viena Latvijas kluba dalību Eiropas kausa izcīņas sacensībās.
 
 
Jaunatnes volejbols:
1. Savlaicīgs sacensību kalendārs.
2. Jaunatnes spēles kā svētki / notikums.
3. Mārketinga programmas izstrāde atbalstītāju piesaistei Jaunatnes sacensībām.
4. Sacensības organizēt viegli sasniedzamās vietās un veicināt Jaunatnes sacensību atpazīstamību (afišas, informācija internetā / medijos, interneta tiešraides)
Nacionālā līmeņa sacensības / Klubi:
1. Sacensību izspēles sistēmas uzlabojumi – savlaicīgs kopējo sacensību kalendārs.
2. Sacensību organizācija – finansiāla caurskatāmība, kā prioritāti nosakot Nacionālā mēroga sacensību organizēšanu.
3. Klubu sistēmas projekta izveide (sporta skola – privāti atbalstītāji / augstskola – profesionāls klubs), paredzot valsts, pašvaldību un privātā finansējuma piesaisti.
4. Mūsdienīgas statistikas sistēmas ieviešana (alternatīva Data Volley).
5. Sporta infrastruktūras sakārtošana, sadarbojoties ar pašvaldībām, augstkolām un sporta klubiem.
Pludmales volejbols:
1. Pludmales volejbola internāta izveide, sadarbojoties ar valsts, LOK un pašvaldību iestādēm.
2. Pludmales volejbola jaunatnes treneru grupu sertifikācija, LVF kā koordinējošās organizācijas loma pludmales volejbola grupu iekļaušanā akreditētajās sporta skolu grupās.
3. Pludmales volejbola izlases izveide; kandidātu, treneru nominācijas kārtība, kopīgas treniņnometnes.
Struktūrālās izmaiņas:
1. LVF biedru saraksta atjaunošana, nosakot atbilstošus kritērijus (dalība LVF organizētajās sacensībās, sacensību organizēšanā un/vai sporta grupu veidošanā/uzturēšanā);
2. Iespējamas Konsultatīvas Padomes izveide, tajā iesaistot pašvaldību vadītājus, politiķus.
3. LVF komisiju darbību pārveide no konsultatīvas uz lēmumu pieņemošām.
4. LVF darbība kā koordinējošai organizācijai.
 
Nacionālās izlases:
1. Izlases kā Sporta veida seja, mērķtiecīgi strādājot pie spēlētāju atpazīstamības un izlases
2. Izlašu spēļu organizēšana Latvijā, pārbaudes spēļu organizēšana reģionos.
3. Savlaicīga treneru izvēle, sagatavošanās programma.
4. Papildus finansējuma piesaiste izlašu darba nodrošināšanai.
Mārketinga / sabiedrisko attiecību jautājumi:
1. Ciešāka sadarbība ar sporta žurnālistiem.
2. Interneta tiešraides, regulārs ziņu apkopojums par izlases spēlētājiem/ nacionālo sacensību rezultātiem.
3. Mārketinga speciālista piesaiste, mērķtiecīgi strādājot pie dažāda līmeņa volejbola “produktiem” (Jaunatnes čempionāts, pludmales volejbols, izlases, Nacionālā līga).
4. Sponsoru līdzekļu daļai LVF budžetā jābūt vismaz 5 % no biedrības ieņēmumiem.
5. Volejbola popularitātes veicināšana, paredzot volejbola atpazīstamības veicināšanas akcijas (“100 draugi Latvijas volejbolam!”).
Treneru izglītības jautājumi
1. Piesaistīt speciālistus ES fondu projektu realizēšanā treneru un citu sporta speciālistu tālākizglītībā.
2. Mūsdienīgas statistikas un analīzes sistēmas apgūšana un ieviešana treneru ikdienā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *